Our Yugoslavias: Daily Life in the SFRY

Какав је био живот у Југославији?

Ко су били људи који су тамо живели?

Људи који су живели у Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији различити су појединци са важним богатим и сложеним причама. Од обичног до изванредног, ваша искуства у мултинационалној социјалистичкој федерацији пружају нова значења и разумевања Jугословенске историје, културе и идентитета.

Наше Југославије: Свакодневни живот у СФРJ, је дигитални, усмени, историјски подухват на коме ради кандидат за доктора наука, Александра Заремба, са Американ Универзитета. Она вас позива (појединце који су раније живеле у бившој Југославији) да заједнички сачувате и поделите свакодневна искуства у мултинационалној социјалистичкој федерацији. Дељење ваших прича и размишљање о тријумфима и неизвесностима, обиљу и изопачености, пролазним тренуцима и формативним променама свакодневног живота, помаже у писању и (поновном) тумачењу Jугословенске историје изван постојећих и непотпуних политичких и националних наратива. Наше Југославије извлаче различите контуре и текстуре живота у Југославији како би имале простора за сва различита, а понекад и контрадикторна искуства која су људи тамо имали. Ваша прича је важна и надам се да ћете је испричати.

Прочитајте више о овом подухвату, етиции методама и најчешће постављеним питањима, за више информација.

 

 

Овај пројекат је заснован на идеји да су људи који су живели у Југославији најкомпетентнији да кажу своје сопствене приче о свакодневном животу у социјалистичкој Југославији. Ваши предлози, коментари и друге повратне информације су пресудни да обезбеде да овај подухват представи та искуства. Ваш допринос је добродошао и потребан је, можете слободно да ме контактирате у било ком тренутку.