Our Yugoslavias: Daily Life in the SFRY

Milyen volt az élet z egykori Jugoszláviában?

Kik voltak az egykori Jugoszlávia lakói?

A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban (JSZSZK) élők valamennyien különböző és sokoldalú egyéniségek, akiknek fontos, gazdag és összetett történeteik vannak. Mind hétköznapi támákról, mind rendkívüli eseményekről szóló elbeszéléseik, a többnemzetiségű, szocialista államban szerzett tapasztalataik a jugoszláv történelem, kultúra és identitás új jelentését és értelmezését teszik lehetővé.

A mi Jugoszláviáink: mindennapi élet a JSZSZKban egy digitális oral history projekt, amelyet Alexandra Zaremba, az Amerikai Egyetem (American University) doktorandusza hozott létre, egyúttal aki arra kéri Önöket (az egykori Jugoszláviában élt személyeket), hogy közösen őrizzék meg és osszák meg a többnemzetiségű szocialista államban szerzett mindennapi tapasztalataikat. Történeteik közzététele és a mindennapi élet kihívásainak és veszélyeinek, a jólétnek és a szűkölködésnek, az illékony pillanatoknak és változást előidéző folyamatoknak elmesélése segít megalkotni és (újra)értelmezni a jugoszláv történelmet a meglévő és hiányos politikai és nemzeti narratívákon túl. A mi Jugoszláviáinkprojekt a jugoszláviai élet különböző aspektusait és rétegeit rajzolja meg, hogy ezáltal teret biztosítson az egykori lakosok különböző, olykor ellentmondásos tapasztalatainak. Az Ön története fontos a projekt számára, és remélem, hogy meg is fogja osztani élményeit.

További információért tájékozódjon a projektről, annak etikai irányelveiről és módszereiről, valamint a gyakran ismételt kérdésekről.


A projekt kiindulópontjában az az elképzelés áll, miszerint a Jugoszláviában élt személyek a legalkalmasabbak arra, hogy elmondják saját történeteiket a szocialista Jugoszlávia mindennapjairól. Javaslataik, észrevételeik és egyéb visszajelzéseik kulcsfontosságúak annak biztosításához, hogy ez a projekt reprezentálja ezeket a tapasztalatokat. Történeteiket örömmel fogadjuk és várjuk, és arra bátorítom Önöket, hogy bármikor vegyék fel velem a kapcsolatot.